A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Костянтинівська сільська об'єднана територіальна громада
Херсонська область, Каховський район

"Про відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради" від 21.12.2017 року за № 37

Дата: 26.07.2018 11:20
Кількість переглядів: 414

 

КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Третя сесія сьомого скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

21.12.2017 № 37

 

Про відділ освіти, культури, молоді та спорту

Костянтинівської сільської ради

 

         З метою реалізації на території Костянтинівської сільської ради державної політики у сфері освіти, культури, молоді і спорту, формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення ефективної роботи сільської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити   відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, як структурний підрозділ Костянтинівської сільської ради без права юридичної особи.

2. Затвердити Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, що додається.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики та регламенту, гуманітарних питань.

 

Сільський голова                                                                   О.В.Кільдеров

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                        Рішення  IVсесії VІІ скликання

                                                                                                                       Костянтинівської сільської ради                                                                                                                                                    21.12.2017 № 37

 

 

№з/п

Назва посади

Кількість одиниць

1.

Начальник

1

2.

Головний спеціаліст

1

3.

Методист

1

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 О.М.Замотай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                  Рішення IV сесії VІІ скликання                                                                                                                                                         Костянтинівської сільської ради  
                                                                                                                                   21.12.2017 № 37

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, молоді та спорту

Костянтинівської сільської ради

 1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської  сільської ради (далі-відділ) є  структурним підрозділом Костянтинівської сільської ради без права юридичної особи.

2. Місце знаходження:

74640

Вулиця Шевченка, буд 55а,

село Костянтинівка,

Горностаївський район, Херсонська область.

3. Повна назва установи – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради.

4.  Скорочена назва установи – Відділ освіти, культури, молоді та спорту.

5. Засновником відділу є Костянтинівська сільська рада. Відділ є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим голові Костянтинівської сільської ради, Департаменту освіти, науки та молоді та Департаменту культури, туризму та курортів  Херсонської обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України та Міністерству культури, іншим центральним органам виконавчої влади.

 6. Відділ у своїй структурі може мати методичний кабінет.

7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН та Міністерства культури України, Департаменту освіти, науки та молоді, Департаменту культури, туризму та курортів  Херсонської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голів Херсонської обласної державної адміністрації та Костянтинівської сільської ради, рішеннями сесії Костянтинівської сільської ради, а також цим Положенням.

8. У межах своїх повноважень відділ організовує  виконання актів законодавства у сфері освіти, культури, молоді та спорту, здійснює моніторинг за їх реалізацією.

9. Основними завданнями відділ є:

9.1 участь у забезпеченні реалізації на території Костянтинівської сільської ради державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту;

9.2 забезпечення розвитку системи освіти, культури, молоді та спорту з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

9.3визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку фізичної культури серед школярів, молоді та удосконалення мережі закладів освіти, культури та спорту;

9.4 створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, відпочинок, заняття спортом, соціальний захист дітей дошкільного,  шкільного віку та молоді, педагогічних та інших працівників закладів освіти, культури та спорту;

9.5 створення належних умов особам з особливими освітніми потребами для доступу до якісної освіти, зайняття спортом з урахуванням індивідуальних потреб у закладах освіти та спорту;

9.6 забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу здобувачів освіти з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону;

9.7 здійснення моніторингу виконання  закладами освіти, культури та спорту державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та актів законодавства з питань освіти, культури, та спорту;

9.8 забезпечення моніторингу ефективності роботи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

9.9 сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;  

9.10 забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

9.11 організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

10. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

10.1здійснює управління закладами освіти, культури та спорту, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Костянтинівської сільської ради;

10.2 створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти;

10.3 здійснює прогнозування розвитку дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, мережі закладів освіти, культури та спорту відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти;

10.4 забезпечує організацію навчально-методичного забезпечення закладів освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;

10.5 здійснює координацію дій педагогічних колективів, сім'ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей;

10.6 визначає потребу у педагогічних кадрах, розробляє пропозиції щодо формування регіонального замовлення;

10.7 вносить пропозиції голові Костянтинівської сільської ради щодо визначення за дошкільними та закладами загальної середньої освіти відповідних територій обслуговування;  

10.8 організовує роботу серед молоді по формуванню культури здорового способу життя;

10.9 здійснює експертизу освітніх програм закладів освіти та спорту; моніторинг роботи адміністрації закладів по виконанню Державних стандартів освіти та ліцензійних умов та здійснення ними навчально-методичного керівництва освітнім процесом;

10.10 організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав здобувачів освіти, молоді, педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших спеціалістів, які беруть участь у освітньому процесі;

10.11 у разі ліквідації, в установленому законодавством порядку, підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування здобувачів освіти до інших закладів повної загальної середньої освіти;

10.12 здійснює організацію перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників;

10.13 створює особам з особливими освітніми потребами  умови для здобуття освіти в різних формах або поєднуючи їх;

10.14 здійснює монітринг за дотриманням порядку видачі випускникам документів про освіту державного зразка;

10.15 спільно з закладами охорони здоров’я організовує роботу щодо щорічних безоплатних медичних оглядів здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників у дошкільних, позашкільних та закладах повної загальної середньої освіти;

10.16 вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

10.17 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

10.18 забезпечує захист персональних даних;

10.19 бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

10.20здійснює експертизу відповідністі статутів підпорядкованих закладів осавіти вимогам нормативно-правових документів;

10.21 формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними освітні заклади;

10.22вносить пропозиції сільському голові щодо обсягів бюджетного фінансування  закладів освіти, культури та спорту, аналізує їх використання;

10.23 організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

10.24здійснює моніторинг організації роботи керівниками, щодо дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих установах  та закладах, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

10.25 сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, здійснює соціально-педагогічний патронаж;

10.26 координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;   

10.27 сприяє дяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

10.28 забезпечує створення та функціонування психологічної служби в  закладах освіти;

10.29 координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації здобувачів освіти;

10.30 оординує організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок бюджету громади та залучених коштів;

10.31 організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

10.32 організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до нормативно-правових актів про атестацію педагогічних працівників України;

10.33 подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток дошкільної, повної середньої та позашкільної освіти в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

10.34 забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

10.35 виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

11. Відділ має право:

11.1 одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

11.2 проводити конференції, семінари, наради, крайові збори з питань, що належать до його компетенції;

11.3 вносити до Департаменту освіти, науки та молоді Херсонської обласної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;

11.4 організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

11.5 залучати до розгляду питань працівників інших структурних підрозділів Костянтинівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

11.6 укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з відділами, установами, закладами освіти інших об’єднаних територіальних громад, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо;

11.7 представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти, молоді та спорту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

11.8 готувати в межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування бюджету.

12. Відділ, в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з  структурними підрозділами інших об’єднаних територіальних громад, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

13. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням голови Костянтинівської сільської ради на конкурсні основі.

14. Начальник відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом або на державній службі на керівних посадах не менше 3-х років.

15. Начальник відділу:

15.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

15.2. подає на затвердження сесією сільської ради проекти рішень  про положення про відділ, його структуру;

15.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу  та розподіляє обов'язки між ними;

15.4. планує роботу відділу;

15.5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

15.6. звітує перед головою  Костянтинівської сільської ради та депутатами сільської ради про виконання  покладених на відділ  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, культури та спорту та затверджених планів роботи;

15.7.  візує рішення сесії  сільської ради, які стосуються діяльності відділу та підпорядкованих йому закладів дошкільної, повної середньої та позашкільної освіти;

15.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях   сесій Костянтинівської сільської ради питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

15.9. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими об’єднананими територіальними громадами, Департаментами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Костянтинівської сільської ради;

15.10 спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти, культури та спорту;

15.11 видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області;

15.12організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування відділу освіти, молоді та спорту;

15.13 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти, молоді та спорту;

15.14 забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом;

15.15 здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

16. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, при ньому утворюється колегія у складі керівника (голова колегії) та головного спеціаліста відділу, а також інших працівників структурних підрозділів відділу, керівників підпорядкованих закладів освіти, культури та громадських організацій.

 Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення колегій затверджуються наказами керівника відділу.

 17. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Костянтинівської сільської ради.

 

Сільський голова                                                                         О.В.Кільдеров


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування