A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Костянтинівська сільська об'єднана територіальна громада
Херсонська область, Горностаївський район

57 наказ

 

                                             

                                             КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                         

                                                        ГОРНОСТАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

                                                          ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ      

                                                          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                              РІШЕННЯ

 

Від 19 вересня  2018 року № 53                                            

 

 Про затвердження Інструкції про складання

і виконання розпису сільського бюджету

 

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002  №57 «Про затвердження  документів, що застосовуються в процесі  виконання бюджету»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від  01.02.2002 року№86/6374 (зі змінами),  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії сільської ради з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

   1. Затвердити інструкцію про складання і виконання розпису сільського бюджету згідно додатку до цього рішення.

 

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Костянтинівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                              О.В. Кільдеров

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Додаток

до розпорядження сільського голови  від 22 жовтня 2018 року №      

Інструкція про складання і виконання
  розпису сільського бюджету

 

1. Загальні положення

1.1. Інструкція  про  складання  і  виконання  розпису  сільського  бюджету    ( далі – Інструкція) визначає процедури складання і виконання  розпису сільського бюджету із застосуванням програмного забезпечення в системі ІАС “Місцеві бюджети”.

 1.2. Розпис сільського бюджету на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим і включати:

 - розпис доходів сільського бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів сільського бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду сільського бюджету;

- розпис фінансування сільського бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів сільського бюджету (за типом боргового зобов’язання  та за типом кредитора) помісячний розпис фінансування загального фонду сільського бюджету (за типом боргового зобов’язання  та за типом кредитора);

- розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету);        

- розпис повернення кредитів до сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету та надання кредитів із загального фонду сільського бюджету;

- річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду сільського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

1.3. Річний розпис асигнувань сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів сільського бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з сільського бюджету) - це розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників  за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за повною економічною класифікацією видатків бюджету. Окремо формується помісячний розпис асигнувань загального фонду сільського бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 “Інші видатки”.

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом  за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, фінансування за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

Помісячний розпис спеціального фонду сільського бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання  та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання  та за типом кредитора), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про сільський бюджет, та затверджується сільським головою   в місячний термін після прийняття відповідного рішення. Якщо рішення про сільський бюджет на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то відділом фінансів та бухгалтерського обліку сільської ради  в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис сільського бюджету на відповідний період наступного року. При цьому, витрати сільського бюджету плануються з дотриманням обмежень, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу України.

Складання і виконання тимчасового розпису сільського бюджету, внесення змін до нього, здійснюється у порядку, передбаченому розділами 2, 3 та 5 цієї Інструкції.

1.7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюється рішенням про сільський бюджет у частині резервного фонду, міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам не складаються та не затверджуються. 

Відповідно до п. 32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани надання кредитів із загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи бюджетних установ, що утримуються з обласного бюджету, затверджуються (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження) керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів обласної ради, які затверджуються головою обласної ради. 

Зведені кошториси не затверджуються.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками головних розпорядників, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків бюджету або надання кредитів з бюджету.

 

 

 

1.8. При складанні та виконанні розпису сільського бюджету використовуються бланки документів, що затверджені у додатках 1-7 до цієї Інструкції, а також наказами Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, та від 28 січня 2002 року № 57 „Про затвердження документів, що використовуються в процесі виконання бюджету”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

2. Складання розпису

 2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до сільського бюджету.

 2.2. Розпис доходів складається фінансовим відділом  за участю відділів сільської ради .

2.3. Розпис фінансування складається фінансовим відділом з урахуванням можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів, здійснення депозитних операцій та передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 2.4. Розпис повернення кредитів до сільського бюджету складається фінансовим відділом за участю головних розпорядників коштів.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до сільського бюджету фінансовий відділ розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із сільського бюджету за відповідними структурними підрозділами сільської ради і подає їм разом із необхідними роз’ясненнями.

Керуючись роз’ясненнями, відповідні структурні підрозділи сільської ради визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетними  програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та надають їх фінансовому відділу, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за    головним  розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань  в цілому та доводить усі лімітні довідки до  головного розпорядника. За необхідності відділи сільської ради надають головному розпоряднику додаткові матеріали разом з необхідними роз’ясненнями.       

Головний розпорядник  з отриманими лімітними довідками уточнює проекти кошторисів, складає проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальної громади сіл  – планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів. Працівники   фінансового відділу відстежують підготовку головним розпорядником матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головним розпорядником цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності  до них корективи.  

Фінансовий відділ забезпечує внесення показників в ІАС “Місцеві бюджети”,  та подає розпис на затвердження сільському голові у двох примірниках.

2.6. Один примірник затвердженого розпису сільського бюджету передається на паперових та електронних носіях відділенню Державної казначейської служби України у Горностаївському районі, другий залишається у фінансовому  відділі.

2.7. Фінансовий відділ протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить засобами електронного зв’язку головним розпорядникам коштів  витяг із розпису, що є підставою для затвердження бюджетними установами в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області.

 

3. Унесення змін до розпису

 

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється   у разі:

- необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

- прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного

 - законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

- прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам, витрачених не за цільовим призначенням;

- необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду сільського бюджету  відповідно до положень пункту 3.10. цієї Інструкції;

- необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

- унесення змін до рішення про сільський бюджет, прийняття у випадках, передбачених пунктами 3.4. та 3.5. Інструкції, розпорядження  щодо внесення змін до бюджетних призначень;

- в інших випадках, що визначаються рішенням про сільський бюджет.

 3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним  фондом сільського бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.3. Відповідні структурні підрозділи сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень цієї Інструкції вносять зміни до розпису у ІАС „Місцеві бюджети”, інформують про внесення змін до розпису фінансовий відділ  для їх перевірки та друку довідки про внесення змін до розпису в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цієї Інструкції. При підготовці змін фінансовий відділ сільської ради враховує інформацію про перераховані кошти за відповідними бюджетними програмами згідно із щоденною казначейською звітністю про фінансування у звітний день, за необхідності, подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється за розпорядженням сільського голови та погодженням із постійною комісією сільської ради з питань  планування,  бюджету,  фінансів,  регіональної  економіки  та  інвестиційної  діяльності.   Зміни бюджетних призначень головних розпорядників у інших випадках, непередбачених цією Інструкцією, здійснюються виключно за наявності відповідного положення у рішенні про сільський бюджет.

У разі виникнення необхідності перерозподілу асигнувань головний розпорядник подає фінансовому відділу лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису сільського бюджету.

Фінансовий відділ детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття  головою  рішення про доцільність внесення запропонованих змін, готує проекти змін рішення виконавчого комітету та сесії сільської ради.

Після прийняття відповідного рішення  та погодження його постійною комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально - економічного розвитку фінансовий відділ  готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. За наявності у рішенні про сільський бюджет відповідної норми рішенням сесії  можуть розподілятися та перерозподілятися обсяги асигнувань субвенцій з державного та  місцевих бюджетів.

При необхідності проведення такого розподілу чи перерозподілу субвенцій фінансовий відділ готує проект рішення разом з пояснювальною запискою.

Після прийняття відповідного рішення фінансовий віділ  готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.6. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

- бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників  загального фонду обласного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

- не змінювати загального обсягу показників загального фонду сільського бюджету на рік, за винятком  внесення змін до рішення про сільський бюджет, або внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому пунктами 3.4., 3.5. цієї Інструкції;

- враховувати профінансовані кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування згідно з додатками 5, 6 до Інструкції);

 - проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

- відповідати вимогам рішення про сільський бюджет та інших розпорядчих рішень;

- вноситися на поточний  та наступні періоди (крім випадків, передбаченими абзацами три, сім та вісім пункту 3.1, за наявності невикористаних асигнувань у попередній період та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

Протягом бюджетного періоду фінансовий відділ забезпечує збалансованість розпису сільського бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).

   3.7.          Після затвердження сільським головою довідки про внесення змін до розпису у ІАС ”Місцеві бюджети” фінансовим відділом реєструються довідки за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фонду сільського бюджету за наявності письмового сільського голови довідки реєструються до кінця місяця.                            

Після підписання довідок сільським головою один примірник копій довідок надається фінансовому відділу. Після реєстрації довідок у ІАС „Місцеві бюджети” фінансовим відділом формується їх реєстр (додаток 7 до Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається управлінню Державної казначейської служби України у Горностаївському районі (довідки передаються на паперових та електронних носіях), другий примірник залишається у фінансовому відділі.

3.8. Зміни до розпису оформляються таким чином:

- підписуються начальником фінансового відділу (головним спеціалістом фінансового відділу, що виконує обов'язки начальника відділу у разі його відсутності);

- реєструються за номером та датою;                                                              

- доводяться до управління Державної казначейської служби України у Горностаївському районі

Якщо з об’єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то фінансовий відділ готує службову записку на ім’я сільського голови, який затверджував довідку. Після погодження  службова записка передається до фінансового відділу для проведення зазначеного анулювання.                         

 

 

 

У разі  виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік   управлінням Державної казначейської служби України у Горностаївському районі довідок у зв’язку  з допущенними технічними помилками, чи з інших причин, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, до якої вносяться зміни.

3.9.  Довідки про зміни до розпису є підставою для затвердження головним розпорядником довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань(за винятком надання кредитів із бюджету) планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів. 

Головні розпорядники коштів складають та подають управлінню Державної казначейської служби України у Горностаївському районі протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників коштів нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, заклади охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області – до плану використання бюджетних коштів за встановленими формами. 

3.10. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду обласного бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно  в межах і за рахунок фактичних надходжень до спеціального фонду  (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо рішенням про обласний бюджет  не встановлено інше.

Протягом бюджетного року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Горностаївському районі, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської служби України у Горностаївському районі копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Горностаївському районі за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно, заклади охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів.

Управління Державної казначейської служби України у Горностаївському районі веде окремий облік таких змін, проводить видатки  з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання сільського бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом. Використання залишків бюджетних коштів спеціального фонду за такими надходженнями здійснюється у порядку, визначеному частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.

 

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду сільського бюджету

 

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду сільського бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник фінансового  відділу  може вносити зміни до розпису сільського бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат сільського бюджету.

 4.2. Фінансовий відділ розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету і подає відділу доходів Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації не пізніше ніж 25 числа місяця,  в якому відбулося недоотримання доходів та повернення кредитів до загального фонду.

4.3. Фінансовий відділ на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає їх на розгляд сільського голови. На підставі наданої інформації сільський голова приймає рішення щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

4.4. Розпорядники коштів сільського бюджету приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням  змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету.

 

5. Виконання та звітність

 

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду сільського бюджету здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за          № 1569/21881.

При цьому, перерахування коштів головним розпорядникам за загальним і спеціальним фондом здійснюється відповідно до залишків асигнувань за відповідною бюджетною програмою і кодом економічної класифікації видатків та кредитування. При перерахуванні коштів враховуються зареєстровані в органах держказначейства фінансові зобов’язання розпорядників і одержувачів коштів (крім витрат за міжбюджетними трансфертами іншим бюджетам, з оплати праці працівників бюджетних установ та перерахування коштів цільових субвенцій з державного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів). Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то розпорядження в обов’язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів. За наявності у рішенні сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік положення щодо установлення відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України профіциту загального фонду сільського бюджету, виділення коштів із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку здійснюється з рахунку загального фонду сільського бюджету у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року  № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів (за винятком власних надходжень бюджетних установ) готуються фінансовим відділом,  у визначеному чинним законодавством порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Один примірник затвердженого розпорядження залишається в управлінні Державної казначейської служби України у Горностаївському районі, другий, після його реєстрації та зарахування коштів на відповідні рахунки головних розпорядників, повертається фінансовому відділу.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів затверджуються сільським головою або   (особою, що виконує його обов’язки). При затвердженні розпоряджень  сільським головою  відповідні розпорядження підписуються начальником фінансового відділу або спеціалістом, що виконує його обовязки.

Перерахування цільових субвенцій з державного та обласного бюджету на рахунки головних розпорядників здійснюється на підставі розподілу фінансового відділу. Розподіл готується у двох екземплярах один з яких залишається у фінансовому відділі, а інший надається казначейській службі,

З метою дотримання казначейських процедур щодо опрацювання розпоряджень на перерахування коштів, наданих фінансовим відділом, розподіли на перерахування цільових субвенцій які подані управлінню Державної казначейської служби у Горностаївському районі після 15 години, виконуються наступного операційно дня.

Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України сільська рада  може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими

 коштами. Матеріали на отримання відповідних позик готуються відділом фінансів у визначеному законодавством порядку.

У разі наявності у рішенні сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік дозволу на розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету (далі - тимчасово вільні кошти) на депозитах, фінансовий відділ розміщує тимчасово вільні кошти  на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до доходів загального фонду сільського бюджету.  Договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису сільського бюджету в установленому порядку. Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду на депозит та їх повернення з депозиту здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881. У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) фінансовий відділ   не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надає відповідні документи  управлінню Державної казначейської служби України у Горностаївському районі.

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання сільського бюджету здійснюється  управлінням Державної казначейської служби України у Горностаївському районі:

- щодо доходів – ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;

- щодо фінансування - ураховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

- щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;     

- щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до сільського бюджету та надання кредитів із сільського бюджету наростаючим підсумком з початку року.     

5.3. Звітність про виконання сільського бюджету подається  управлінням Державної казначейської служби України у Горностаївському районі відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України. Фінансовий відділ готує пояснювальну записку та звіт про виконання плану по штатах і контингентах до звіту про виконання сільського бюджету.

5.4. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, фінансовий відділ проводить звірку розпису сільського бюджету, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді, з  управління Державної казначейської служби України у Горностаївському районі.

5.5. Головні розпорядники, у мережі яких є заклади охорони здоров’я,  що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл,  та установи і організації, що отримують фінансову підтримку з сільського бюджету (одержувачі коштів), щомісяця до 10 числа місяця, що наступає за звітним подають фінансовому відділу виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

5.6. У звіті про виконання сільського бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про  сільський бюджет та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до нього та до кошторисів бюджетних установ.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом сільського бюджету складається за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників та джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду сільського бюджету з розподілом за видами надходжень  (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

Начальник фінансового відділу

Костянтинівської сільської ради                        О.М. Рєпка

 

Начальник УДКСУ у

Горностаївському районі                                   Т.М. Литвиненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь